Nagrody Ministra Rozwoju

Podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu, które odbyło się 4 lutego br., ogłoszono laureatów Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju. Wśród nich znaleźli się m.in. absolwenci, doktoranci i pracownicy naukowi PW.

Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody laureatom Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Wśród osób nagrodzonych kategorii rozprawy doktorskie znaleźli się przedstawiciele PW:

  • dr inż. Rafał Kuszyk z Wydziału Inżynierii Lądowej za rozprawę doktorską „Metodyka oceny rozwoju niecki osiadań podczas budowy tuneli za pomocą tarcz zmechanizowanych”, promotor: prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska;
  • dr inż. arch. Anna Nowak z Wydziału Architektury za rozprawę doktorską „Kształtowanie bionicznych powierzchni strukturalnych w architekturze współczesnych elewacji”, promotor: dr hab. inż. Wiesław Rokicki;
  • dr inż. arch. Łukasz Piątek z Wydziału Architektury za rozprawę doktorską „Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce po roku 2000”, promotor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. uczelni.

W kategorii prace magisterskie nagrodzeni zostali następujący absolwenci PW:

  • mgr inż. Bartosz Witkowski z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Wpływ zmian klimatu na charakterystykę energetyczną i komfort użytkownika budynku”, promotor: dr inż. Szymon Firląg;
  • mgr inż. Kaja Kłos z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Kluczowe właściwości betonu płyty dennej w technologii białej wanny”, promotor: dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek;
  • mgr inż. Maciej Kalinowski z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Wpływ dodatku SAP na wybrane właściwości betonu”, promotor: dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. uczelni;
  • mgr inż. arch. Józef Kuraszkiewicz z Wydziału Architektury za pracę magisterską „Centralny Port Komunikacyjny - szansa na miasto przyszłości. Koncepcja “Airport City” i zintegrowanego węzła transportowego”, promotor: dr hab. inż. Krystyna Solarek, prof. uczelni;
  • mgr inż. Rafał Kostro z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Projekt budynku biurowego o wysokości 52 kondygnacji”, promotor: dr inż. Stanisław Wierzbicki.

W kategorii krajowe publikacje nagrodzeni zostali:

  • dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka i dr inż. Arkadiusz Węglarz z Wydziału Inżynierii Lądowej za publikację „Nowoczesne budynki energoefektywne. Znowelizowane warunki techniczne 2019”, Wydawnictwo POLcen sp. z .o.o.;
  • dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Architektury, za „Modele Architektoniczne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Lista laureatów Nagrody Ministra Rozwoju dostępna jest TUTAJ>>

Źródło: Ministerstwo Rozwoju