Nagrody Ministra Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

19 czerwca 2020 r. podczas wideokonferencji Wiceminister Rozwoju Robert Nowicki wspólnie z Głównym Geodetą Kraju dr. hab. inż. Waldemarem Izdebskim ogłosili laureatów nagród za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie geoinformacji. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby związane z PW.

W gronie laureatów II edycji „Konkursu Ministra Rozwoju na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji” znaleźli się:

prace inżynierskie

  • „Modelowanie i wizualizacja rzeczywistości w środowisku Minecraft z wykorzystaniem danych przestrzennych”, autor: Piotr Michalak, promotor: dr inż. Sebastian Różycki, Wydział Geodezji i Kartografii PW;

prace magisterskie

  • „Koncepcja bazy danych przestrzennych dla projektowanej inwestycji drogowej na przykładzie odcinka drogi ekspresowej S61”, autor: Jakub Sprycha, promotor: dr hab. inż. Jerzy Chmiel, Wydział Geodezji i Kartografii PW;

rozprawy doktorskie:

  • „Koncepcja zintegrowanej bazy danych przestrzennych dla systemów BIM i GIS”, autor: dr inż. Michał Wyszomirski, dr hab. inż. Dariusz Gotlib, Wydział Geodezji i Kartografii PW;
  • „Spatial morphometric methodology for deriving and evaluating urban ventilation corridors”, autorka: dr inż. Marzena Wicht, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Wydział Geodezji i Kartografii PW.

Z powodu małej liczby zgłoszeń nie przyznano nagród w dwóch kategoriach: krajowe publikacje oraz innowacyjne rozwiązania.

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii