Nagrody Prezesa Basell Orlen Polyolefins

18 listopada 2020 r. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zostały wręczone nagrody Prezesa Basell Orlen Polyolefins za najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku z kierunku Technologia chemiczna.

Nagrody osobiście przekazał członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins Jan Aleksander Rosek w obecności Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Renaty Walczak oraz byłego Prorektora prof. Janusza Zielińskiego.

Nagrody otrzymali:

  • I stopnia - inż. Jakub Lęcki za pracę pt. „Analiza porównawcza właściwości mechanicznych i termicznych kopolimerów propylenu EP 448T i EP 448S”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Barbary Liszyńskiej;
  • II stopnia - mgr inż. Żaneta Anna Pepel za pracę pt. „Ocena odporności na starzenie polietylenów dużej gęstości produkowanych w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej;
  • III stopnia - inż. Kamil Adrian Kościelski za pracę pt. „Ocena skurczu przetwórczego wybranych gatunków PE-HD”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Barbary Liszyńskiej;
  • wyróżnienie - mgr inż. Ewelina Milczarska za pracę pt. „Badania właściwości folii nowego typu polietylenu dużej gęstości”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej.

Źródło i zdjęcie: Politechnika Warszawska Filia w Płocku