Nagrody Starosty Płockiego

20 stycznia 2021 r.  w Auli PW Filii w Płocku zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Płockiego Ziemskiego za najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Nagrody osobiście wręczyli Starosta Mariusz Bieniek, Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Marcin Błaszczyk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, w obecności Prorektor ds. Filii w Płocku  prof. Renaty Walczak.

Nagrody otrzymali:

  • inż. Amanda Dan z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Stan gospodarki wodnej w powiecie płockim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Marii Mikołajczyk;
  • inż. Justyna Wasilew z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Projekt ochrony środowiska dla gminy Staroźreby”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Hanny Bauman-Kaszubskiej.

Źródło i zdjęcie: Politechnika Warszawska Filia w Płocku