Nowy Zarząd Rady Kół Naukowych PW

Karina Tomborek z Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej „Wakans” została Przewodniczącą Rady Kół Naukowych w kadencji 2020/2021.

Pomagać jej będą Łukasz Biedrowski (Wiceprzewodniczący ds. Puli na Projekty Naukowe, Koło Naukowe Mostowców) i Stefan Jaśkiewicz (Wiceprzewodniczący ds. Promocji, Chemiczne Koło Naukowe Flogiston).

Rada Kół Naukowych (RKN) jest organem Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, reprezentującym interesy kół naukowych i Studenckiego Ruchu Naukowego PW.

RKN reprezentuje koła naukowe przed władzami Politechniki Warszawskiej, organami SSPW oraz na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Współtworzy też platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy kołami naukowymi PW, polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz organizacjami o charakterze podobnym do RKN.

Rada wspiera rozwój kół naukowych, pozyskuje fundusze na ich funkcjonowanie, zrzesza i integruje działających w nich studentów. Więcej informacji TUTAJ>>

Źródło: BPiI PW
Zdjęcie: www.facebook.com/rknpw