Od pomysłu do projektu biznesowego

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej przeprowadził trzecią edycję programu „Od pomysłu do projektu biznesowego”. Od 3 marca do 25 kwietnia 2019 r. 27 studentów z 12 wydziałów PW, indywidualnie lub w zespole, rozwijało pomysł na produkt lub usługę oraz weryfikowało swoje założenia biznesowe.

Program „Od pomysłu do projektu biznesowego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pomysły w tegorocznej edycji dotyczyły stworzenia m.in. platformy do wynajmu okazjonalnego rzeczy, aplikacji marketingowej do budowania profilu na Instagramie, miski do badania jakości wody, nakładki pozwalającej na skorzystanie z kąpieli ziołowych, modeli anatomicznych drukowanych w technologii FDM (FFF) oraz akcesoriów do przemysłowych robotów współpracujących.

W czasie trwania programu studenci brali udział w bezpłatnych warsztatach, w trakcie których:

 • zapoznali się z zasadami prowadzenia firmy i Business Model Canvas;
 • poznali podstawy księgowości;
 • nauczyli się, jak zaprojektować eksperyment dla pomysłu lub usługi;
 • dowiedzieli się, czym jest marka własna, i jak ją zbudować;
 • przeprowadzili analizę wniosków z wywiadów i ankiet;
 • poznali podstawy marketingu i sprzedaży oraz podnieśli swoje umiejętności dot. pitchingu.

Ponadto studenci biorący udział w programie mieli zapewniony:

 • kontakt z mentorami Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej;
 • dostęp do powierzchni ININ PW w trakcie trwania edycji, a także po, w celu kontynuacji pracy nad projektem (ProjectRoom Inkubatora Innowacyjności PW);
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu biznesowego, możliwość kontynuacji prac po założeniu działalności gospodarczej - w ramach Inkubacji Inkubatora Innowacyjności PW;
 • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych przez CZIiTT PW;
 • networking;
 • DemoDay - prezentacja projektu przed szeroką publicznością w trakcie konferencji BEST Engineering Meeting - partnera tegorocznej edycji.

Uczestnicy 3. edycji programu „Od pomysłu do projektu biznesowego” z poszczególnych wydziałów PW: Wydział Inżynierii Produkcji - 7; Wydział Inżynierii Materiałowej - 3; Wydział Fizyki - 1; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 4; Wydział Administracji i Nauk Społecznych - 1; Wydział Mechatroniki - 2; Wydział Zarządzania - 4; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - 1; Wydział Chemiczny - 1; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - 1; Wydział Elektryczny - 1; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - 1.

Źródło i zdjęcia: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW