PKN ORLEN nagrodził najlepsze prace dyplomowe

3 grudnia 2020 r. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zostały wręczone nagrody Prezesa PKN ORLEN S.A. za najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. 

Nagrody osobiście przekazał członek Zarządu PKN ORLEN Zbigniew Leszczyński w obecności Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Renaty Walczak oraz byłego Prorektora prof. Janusza Zielińskiego.

Nagrody otrzymali:

  • I stopnia - mgr inż. Kacper Jakub Sosnowski z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Turbidymetryczne badania wpływu dyspergatora asfaltenów na stabilność fazową mieszanin wybranych gatunków ropy naftowej”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anety Lorek;
  • II stopnia - inż. Łukasz Kaszubski z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Analiza gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych na przykładzie PKN ORLEN S.A.”, wykonaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Mikołaja Sikorskiego;
  • III stopnia - inż. Weronika Sażała z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badanie wpływu dodatku wody na właściwości produktów rafinacji oleju przy użyciu NMP”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Łukasza Gościniaka;
  • wyróżnienie - mgr inż. Kamil Stanisław Cackowski z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Ocena jakości powietrza w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Pawła Grabowskiego.

Źródło i zdjęcie: Politechnika Warszawska Filia w Płocku