Piątek za środę

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, dnia 15 czerwca 2016 r. (środa) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć obowiązującym w piątek.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:
 
" 4. W semestrze letnim:
  3) 15.06.2016 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;"
 
zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 21/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016.