Piątek za środę

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć obowiązującym w piątek.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

4. W semestrze letnim: 1) 17.04.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;

- zgodnie z  §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 10/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2018/2019.