Politechnika Warszawska na 20. Pikniku Naukowym

7 maja 2016 r. poszczególne Wydziały i Koła Naukowe z naszej Uczelni prezentowały swoje osiągnięcia, popularyzując w ten sposób naukę. Wśród wystawców z PW bogaty program zaprezentował m.in. Wydział Inżynierii Produkcji.

20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik podobnie jak w ubiegłym roku odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tym razem przebiegał po hasłem: Zdrowie - wpływ nauki i techniki na postęp w medycynie i ochronie zdrowia człowieka. Pośród wystawców zobaczyliśmy liczną reprezentację z Politechniki Warszawskiej, wśród których znalazł się m.in. Wydział Inżynierii Produkcji ze studentami z czterech kół naukowych: Biomech, CMYK, KNAP i Organizator. Jakie atrakcje przygotowali dla odwiedzających ich stoiska?

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej „Biomech” zaprezentowało wpływ nauk inżynierskich na rozwój medycyny, a co za tym idzie na poprawę jakości życia i zdrowia człowieka. Przygotowany pokaz przedstawiał przykłady działalności inżynierów w świecie medycznym, jak np. implanty zębowe, endoprotezy czy gwoździe śródszpikowe. Uczestnicy Pikniku mogli obejrzeć i dotknąć prezentowanych eksponatów, a także uzyskać wyczerpujące informacje na ich temat. Dużym zainteresowaniem na stanowisku KN Biomech cieszył się pokaz wykorzystania metod inżynierskich przy planowaniu operacji ortopedycznych i optymalizacji implantów, symulacji komputerowych dotyczące gojenia się złamań kości, czy rozwoju osteoporozy.

Odwiedzający stoisko Koła Naukowego CMYK mogli m.in. sprawdzić poprawność widzenia barwnego za pomocą tablic pseudoizochromatycznych Ishihary. Dzięki zaprojektowanym tablicom testowym oraz udostępnionym opisem sposobu ich interpretacji, umożliwiono uczestnikom Pikniku szybkie sprawdzenie swoich zdolności rozpoznawania barwy czerwonej i zielonej. Na stanowisku Koła Naukowego CMYK uczestnicy pikniku mieli także możliwość poznania zasady działania lakierów i farb termochromowych oraz sposobów nanoszenia informacji dla osób niewidomych alfabetem Braille'a za pomocą techniki sitodrukowej. Studenci wykonywali m.in. wypukłe nadruki za pomocą farby puchnącej, dzięki czemu naniesione znaki były wyczuwalne pod opuszkami palców.

Stoisko KN CMYK/fot. WIP PW

Na stanowisku Koła Naukowego Automatyki Przemysłowej (KNAP) uczestnicy Pikniku mieli możliwość przyjrzeć się pracy robota DELTA (autorskiej konstrukcji Koła) o kinematyce równoległej, sterowanego zarówno automatycznie, jak i manualnie. KNAP przygotował również interaktywny labirynt pneumatyczny, w którym umożliwiono 8-położeniowe przechylenie stołu, w taki sposób, aby przemieścić wewnątrz niego kulkę z punktu A do punktu B. Dużym zainteresowaniem na stanowisku KNAP cieszył się również kontroler ruchu bezzałogowego statku powietrznego umożliwiający uczestnikom Pikniku sterowanie dronem.

Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem „ORGANIZATOR” przygotowało pokaz dotyczący zastosowania robotyki do minimalizacji zagrożeń w środowisku pracy i ochrony zdrowia pracowników. Na stanowisku zaprezentowano interaktywnego robota, zbudowanego z klocków LEGO, który w przestrzeni przedstawiającej halę produkcyjną, wykonywał transport surowca z punktu poboru na taśmę produkcyjną, realizowany zgodnie z zasadami bhp, tak by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom znajdującym się na hali.

Wyczerpujący opis przygotowanych pokazów dostępny jest na stronie Wydziału Inżynierii Produkcji wraz z towarzyszącą galerią zdjęć.

Tematy i prezentacje pozostałych Kół i Wydziałów Politechniki Warszawskiej znajdziemy na stronie głównej naszej Uczelni. Fotogaleria PW TUTAJ

Źródło: WIP PW
Zdjęcia: WIP PW