„Praktyki u Marszałka” dla studentów z Mazowsza

25 kwietnia 2016 r. ruszył nabór do II edycji programu „Praktyki u Marszałka” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jego uczestnicy będą mogli poznać praktyczne aspekty funkcjonowania administracji samorządowej.

Do składania aplikacji Urząd zaprasza studentów studiów stacjonarnych, studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie Mazowsza i zameldowanych w tymże województwie. Studenci będą mogli wybrać, w jakim departamencie, kancelarii czy delegaturze chcą odbyć praktykę. Jednak ich wybór powinien być zbieżny z ich kierunkiem studiów. Preferowane będą m.in.: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka. Praktyki będą trwały miesiąc i obejmą 150 godzin zegarowych.

- Duże zainteresowanie ubiegłorocznym programem praktyk pokazało, że był to dobry pomysł. Dlatego zdecydowaliśmy, że również w tym roku stworzymy studentom z Mazowsza szansę na zdobycie, tak potrzebnego na współczesnym rynku pracy doświadczenia zawodowego – podkreśla marszałek Adam Struzik. - Dane GUS wciąż pokazują, że bezrobocie w grupie osób poniżej 24 roku życia ciągle jest najwyższe i wynosi ponad 20 proc. Liczę, że odbycie letnich praktyk w naszym urzędzie ułatwi studentom z Mazowsza późniejszy start zawodowy. Zachęcam wszystkich mazowieckich studentów do udziału w praktykach.

Głównym założeniem programu Praktyki u Marszałka” jest zdobycie przez studenta praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządowej jednostki organizacyjnej. Praktykant będzie miał okazję zapoznać się z organizacją urzędu, jego otoczeniem prawnym, realizowanymi zadaniami, kulturą organizacyjną i wdrożonymi systemami zarządzania.

Oferowane przez urząd praktyki są płatne w wysokości 1.000 zł brutto (w ramach umowy zlecenia). Liczba miejsc: ok. 120.

Nabór na cały okres praktyk (lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r.) będzie odbywał się w dniach 25 kwietnia-16 maja 2016 r.

Formularze wniosków o odbycie praktyk zawodowych wraz z regulaminem praktyk dostępne są na stronie urzędu www.mazovia.pl. Zgłoszenia można składać osobiście w punktach kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Okrzei 35 (IV piętro pok. 402) lub w delegaturach urzędu w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu lub Ostrołęce, a także wysyłać pocztą na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719, Warszawa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Na zdjęciu: Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie