Projekt „Kreatywna młodzież” dla studentów warszawskich uczelni

W ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych” realizowany jest projekt „Kreatywna młodzież”, współfinasowany przez m. st. Warszawę, a prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Program adresowany jest m.in. do studentów warszawskich uczelni oraz młodych mieszkańców Warszawy. Jego celem jest wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania.

Studenci biorący udział w programie będą mieli możliwość realizowania własnych działań społecznych, których koszty, w kwocie do 1500 zł, będą sfinansowane w ramach programu.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza zainteresowanych studentów do udziału w szkoleniu przygotowującym do realizacji działań projektowych. Szkolenie odbędzie się 23 października 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie przy ul. Zielnej 37.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy do 16 października 2019 r. na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl przesłać mailowe zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko i numer telefonu. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży