Reaktywacja Studenckiego Forum Business Centre Club – Region Płock

Po dwóch latach nieobecności, swoją działalność ponownie podjęło Studenckie Forum Business Centre Club – Region Płock. Obecnie Forum składa się z 10-osobowej grupy studentów z kierunku Ekonomia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

12 lutego 2015 r. odbyła się konferencja prasowa pn. „Reaktywacja Studenckiego Forum Business Centre Club Region Płock”, w której udział wzięli m.in. prof. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku oraz Tomasz Mazur, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Płockiej Loży Business Centre Club.

W trakcie konferencji, Sandra Adamska, Przewodnicząca Studenckiego Forum BCC – Region Płock i jednocześnie studentka pierwszego roku Ekonomii w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, przedstawiła główne cele i plany działania organizacji.

Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Poprzez swoje działania, członkowie Forum chcą inspirować, edukować oraz motywować młodych ludzi pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu. Studenckie Forum BCC, które już teraz zrzesza około 450 osób w 21 miastach, działa przy największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w kraju – Business Centre Club dzięki czemu jego członkowie mają możliwość uczenia się i zdobywania doświadczeń od najlepszych przedsiębiorców w kraju. Jest to niepowtarzalna okazja do przełamywania barier w świadomości młodych ludzi, kształcenia przedsiębiorczych postaw czy też praktycznych umiejętności niezbędnych w karierze każdego przedsiębiorcy.

Forum – Region Płock pracuje obecnie nad dwoma projektami. W marcu planuje z wybranymi płockimi szkołami ponadgimnazjalnymi realizację „Najlepszych Zajęć z Przedsiębiorczości”, a w dniach 9-10 kwietnia „Festiwalu BOSS”, czyli debat i spotkań z przedsiębiorcami z regionu Płocka. Ambicją Studenckiego Forum Business Centre Club – Region Płock jest jednak wprowadzenie wszystkich projektów z oferty SF BCC, a także realizacja nowych projektów, w tym również europejskich, stąd plany współpracy z oddziałami zagranicznymi w Londynie, czy na Ukrainie.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku