Studenci architektury nagrodzeni w międzynarodowym konkursie

W zootopii dachy wieżowców pokryte są ogrodami, projekt: Zofia Zimowska, Hanna Batyńska i Aleksander Barnaś

Zofia Zimowska, Hanna Batyńska i Aleksander Barnaś zajęli drugie miejsce w konkursie 120 Hours, organizowanym przez Szkołę Architektury i Projektowania z Oslo. Nasi studenci są jedynymi reprezentantami Polski docenionymi przez jurorów. 

Uczestnicy wyzwania mają tylko 120 godzin na wykonanie projektu, który odpowiada na złożony i istotny społecznie problem. W tym roku tematem była wizja dystopii i utopii.

Koncepcja naszych studentów bazuje na wyrównaniu statusu społecznego zwierząt z ludźmi, projekt: Zofia Zimowska, Hanna Batyńska i Aleksander Barnaś

Studenci I roku Wydziału Architektury PW stworzyli projekt pt. „Zootopia”. Ideę oparli na zagadnieniu cierpienia zwierząt w dzisiejszych czasach. Przedstawili je jako obecnie istniejącą dystopię. Zadając sobie pytanie, co zwierzęta, zyskując głos, chciałyby zmienić w swoim losie, stworzyli utopię bazującą na wyrównaniu statusu społecznego zwierząt z ludźmi. W koncepcji zmodyfikowana została komunikacja miejska, zamknięty został przemysł hodowlany, ułatwiono dostęp do wody pitnej. W rezultacie polepszył się nie tylko byt zwierząt, ale i ludzi, którzy zaczęli zauważać lepszą jakość powietrza, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska czy lepsze samopoczucie przez wyłączenie konsumpcji mięsa ze swojej diety. Za sprawą włączenia zwierząt do społeczności powstał obraz utopii, pełen harmonii i pojednania.

Konkurs 120 Hours jest organizowany od 2010 roku. Na pomysł wpadli trzej studenci architektury z Oslo. W kolejnych latach idea zyskiwała popularność i prestiż. Dzisiaj to jeden z największych konkursów architektonicznych na świecie.  

Więcej informacji o konkursie i nagrodzonych projektach TUTAJ>>