Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Studenci kreują bezpieczne rozwiązania

Studenci kreują bezpieczne rozwiązania

Dziesięć interdyscyplinarnych zespołów złożonych z sześćdziesięciu studentów Politechniki Warszawskiej i kilkorga ze stołecznej Akademii Sztuk Pięknych podjęło wyzwanie rozwiązania problemu bezpieczeństwa w okolicy.

Kick-off Weekend odbył się w dniach 4-5 marca 2017 r. w Centrum Kreatywności Targowa, na warszawskiej Pradze. Zadanie wyznaczone studentom stanowiło jednocześnie wstęp do Kreatywnego Semestru Projektowego (KSP) - interdyscyplinarnych zajęć realizowanych centralnie dla wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej przez Zespół rektorski INFOX PW. W tym roku do inżynierów dołączyli studenci wzornictwa z ASP.

Uczestnicy Kick-off Weekend/fot. Zespół rektorski INFOX PW

Podczas weekendowych warsztatów uczestnicy pracowali kreatywnie używając m.in. metodyki design thinking, przechodząc przez poszczególne etapy procesu od empatii po prototypowanie i testowanie. Na koniec studenci przedstawili swoje rozwiązania dla problemu bezpieczeństwa, do którego podeszli w rozmaity sposób m.in. pod kątem bezpieczeństwa rozumianego jako swoboda w przemieszczaniu się po mieście, kradzieży rowerów, bezpieczeństwa dzieci, ale także jako braku poczucia spokoju i pewności siebie oraz obojętności ulicy. Wśród najciekawszych propozycji znalazły się:

  • siatka na plecak czy torbę zabezpieczająca przed kradzieżą lub przecięciem,
  • aplikacja Zuch, dla dzieci wracających do domu samodzielnie,
  • wielofunkcyjna karta na e-papierze, lokalizująca nasz portfel, telefon i inne dokumenty,
  • program wsparcia utalentowanych dzieci z rodzin patologicznych lub takich gdzie rodzice nie mają czasu,
  • wiata rowerowa ze stojakiem i aplikacją o dostępności,
  • Program Młody a pomaga, zachęcający do pomagania na ulicy seniorom,
  • Warsztaty psychologiczne z mentoringiem i aplikacją coachingową pn. Shameder.

To oczywiście nie wszystkie rozwiązania, które zaprezentowano podczas tego innowacyjnego weekendu. Niemniej wskazują one na ogromną pomysłowość i zaangażowanie studentów w tworzenie nowej jakości w naszym otoczeniu.

Kreatywny Semestr Projektowy jest prowadzony w Politechnice Warszawskiej od dwóch lat, przez Zespół rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia - INFOX PW, złożony z kadry akademickiej różnych wydziałów PW. W ciągu dwóch lat, przez cykl warsztatów oraz wielomiesięcznej pracy zespołowej przeszło już blisko 200 studentów ze wszystkich wydziałów PW. W ramach KSP studenci pracują w 5-8 osobowych, interdyscyplinarnych zespołach.

Celem zajęć jest stworzenie warunków pracy z jakimi absolwenci mogą mieć do czynienia rozpoczynając pracę w zespołach projektowych w przedsiębiorstwach lub tworząc własne start-upy. Studenci są celowo dobierani w grupy, nie znają się, są z różnych wydziałów, używają różnego języka komunikacji. Dzięki pracy w zespole nad konkretnym problemem zleconym przez przedsiębiorstwo lub Urząd m. st. Warszawy studenci rozwijają szereg umiejętności i kompetencji społecznych. Praktyczne zajęcia oraz nauczanie projektowe pozwalają im na nabycie cech wymaganych dziś przez pracodawców m.in. umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odwagi, uczciwości, nieschematycznego myślenia, ale jednocześnie wiedzy merytorycznej i umiejętności analitycznych.

Źródło: Zespół rektorski INFOX PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW