Studenckie Noble 2020 przyznane

Dziewięcioro wybitnych studentów reprezentujących różne obszary nauki i sztuki zdobyło Studenckiego Nobla 2020. Wśród nich znalazł się Juliusz Bojarczuk z Politechniki Warszawskiej, który otrzymał nagrodę w kategorii Nauki Techniczne.

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową, a także działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Daj się (d)ocenić!”. Zamiarem organizatorów było docenienie wkładu młodych badaczy, twórców i społeczników w rozwój polskiej nauki i kultury oraz stworzenie platformy do zaprezentowania i oceny ich osiągnięć.

Najlepsi studenci zmierzyli się w dziewięciu kategoriach. W kategorii Nauki Techniczne nagrodę zdobył Juliusz Bojarczuk z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Wśród finalistów w tej samej kategorii była również Kornelia Łukojć, studentka Wydziału Elektrycznego PW.

Relacja z rozdania nagród dostępna jest TUTAJ>>

Więcej w materiale pt. „Studenckie Noble 2020 przyznane dziewięciorgu wybitnym studentom” PAP Nauka w Polsce.