Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Stypendia im. inż. Mieczysława Króla - edycja 2016

Stypendia im. inż. Mieczysława Króla - edycja 2016

Dziesięcioro studentów z dziewięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej dnia 7 grudnia 2016 r. odebrało stypendia, które corocznie przyznaje fundacja Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation.

Kapituła przyznała stypendia na okres 10 miesięcy roku akademickiego 2016/2017. Kryterium wyboru najlepszych obejmowało m.in. średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,25. Pozostałe warunki określa regulamin dostępny m.in. w Biurze Spraw Studenckich Politechniki Warszawskiej.

Członkowie Kapituły i stypendyści w Sali Senatu PW/fot. Biuletyn PW

Beneficjentami stypendium z pierwszego roku studiów zostały osoby z wydziałów: Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Geodezji i Kartografii. Pozostałych ośmiu reprezentowało wydziały: Elektryczny, Administracji i Nauk Społecznych, Inżynierii Produkcji, Chemiczny, Fizyki, Zarządzania, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Geodezji i Kartografii. Pamiątkowe dyplomy studenci odebrali z rąk Prodziekana ds. Studenckich dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. PW oraz prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jakubiaka.

Tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania w języku angielskim o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Źródło: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW