Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Stypendia im. inż. Mieczysława Króla przyznane

Stypendia im. inż. Mieczysława Króla przyznane

W piątek 6 grudnia studentom Politechniki Warszawskiej przyznano stypendia fundacji Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation. 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla zostało przyznane dziesięciu studentom naszej Uczelni, którzy odebrali je z rąk prof. Władysława Wieczorka, Prorektora ds. Studenckich oraz prof. Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego Kapituły Funduszu Stypendialnego im. inż. Mieczysława Króla.

O stypendium mogli się ubiegać studenci PW będący obywatelami RP, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia w łącznej wysokości 2200 dolarów będą wypłacane w równych ratach przez okres 10 miesięcy.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW