Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Do 8 lipca 2020 r. trwa nabór do drugiej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów warszawskich uczelni. Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym ze wskazanych obszarów.

Oprócz wsparcia finansowego stypendysta może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu, polegającą m.in. na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu formalności potrzebnych do przeprowadzenia badania.

Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

Łączna maksymalna kwota stypendium to 30 000 zł. Okres przyznawania stypendium jest zależny od długości trwania projektu badawczego - maksymalnie do 12 miesięcy.

Termin zgłaszania wniosków stypendialnych to 8 lipca br.

***

Spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych stypendiami m.st. Warszawy dla doktorantów odbędą się w dniach 17-23 czerwca br. Terminy spotkań znajdują się na stronie stypendiów. Udział w spotkaniach należy zgłosić poprzez przesłanie maila na adres naukowa@um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje o programie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Urząd m.st. Warszawy