Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 15. warszawscy studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Termin na złożenie wniosku upływa 10 października br.

 

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

  • dobrze się uczą, (uczniowie: średnia 4.0, studenci: średnia 3,5)
  • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Wniosek o stypendium dostępny jest na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11. Rekrutacja dla studentów kończy się 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje o dostępne są na stronie centrumjp2.pl/stypendia

Źródło i grafika: Centrum Myśli Jana Pawła II