Sześcioro doktorantów PW wśród laureatów konkursu ETIUDA

Sześcioro doktorantów Politechniki Warszawskiej znalazło się w gronie laureatów siódmej edycji konkursu ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wśród wyróżnionych doktorantów z Politechniki Warszawskiej są:

  • mgr inż. Arkadiusz Gertych z Wydziału Fizyki - tytuł projektu „Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych”;
  • mgr inż. Robert Paluch z Wydziału Fizyki - „Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji w sieciach złożonych z wykorzystaniem wnioskowania statystycznego”;
  • mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła z Wydziału Inżynierii Materiałowej - „Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych”;
  • mgr inż. Samih Haj Ibrahim z Wydziału Inżynierii Materiałowej - „Modelowanie mikrostrukturalnych uwarunkowań procesów zachodzących w porowatych elektrodach węglanowego ogniwa paliwowego”;
  • mgr inż. Magdalena Borowska z Wydziału Chemicznego - „Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci”;
  • mgr inż. Jędrzej Drozdowicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych - „Interferometryczne zobrazowania radarowe z wykorzystaniem dopasowanej trajektorii nośnika radaru”.

Konkurs ETIUDA jest skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. W siódmej edycji złożono 381 wniosków, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Wyniki konkursu dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki