WUT Exchange Day 2016

Dnia 27 kwietnia 2016 r. Centrum Współpracy Międzynarodowej zorganizowało „WUT Exchange Day” - spotkanie informacyjne dotyczące programów wymiany międzynarodowej. Była to już jedenasta edycja tego wydarzenia.

Podczas spotkania zaprezentowano ofertę programów wymiany międzynarodowej dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej, obejmującą między innymi możliwość wyjazdów w ramach umów bilateralnych, programów: Erasmus + i ATHENS oraz innych form wymiany. Przybyli na spotkanie studenci mieli także okazję wysłuchać relacji uczestników programów wymiany międzynarodowej - zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Kolejna edycja WUT Exchange Day odbędzie się jesienią br.

Podobny materiał:
WUT Exchange Day 2015

Źródło: CWM PW