Zajęcia środowe w piątek

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 13 listopada 2020 r. (piątek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć w środę.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

„3. W semestrze zimowym:  13.11.2020 r. (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę”

- zgodnie z  §1 ust. 3 Zarządzenia nr 31/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2020/2021.