Zakład Technologii Poligraficznych otrzymał nowoczesny sprzęt od firmy Mondi Simet

Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW otrzymał od firmy Mondi Simet Sp. z o.o. przemysłowy ploter tnąco-bigujący. Nowoczesny sprzęt przekazany 17 grudnia 2020 r. umożliwi studentom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu projektowania i wytwarzania opakowań.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli m.in.: Krzysztof Jakubowski - Dyrektor Zarządzający Mondi Simet Sp. z o.o., prof. Adam Woźniak - Prorektor ds. Rozwoju, prof. Tomasz Chmielewski - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, prof. Georgij Petriaszwili - Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych.

W swoich wystąpieniach władze Uczelni i dyrekcja firmy Mondi Simet podkreślały istotne znaczenie współpracy pomiędzy nauką, reprezentowaną przez uczelnię techniczną jaką jest Politechnika Warszawska, a przemysłem reprezentowanym przez firmę Mondi Simet.

Przekazane nowoczesne urządzenie posłuży zarówno w prowadzeniu badań, jak również będzie wykorzystane podczas zajęć dydaktycznych. Możliwość wykorzystania plotera podczas badań przyczyni się do dalszego rozwoju prac naukowych w zakresie opakowalnictwa, pozwoli wdrożyć innowacyjne pomysły czy rozwiązać problemy pojawiające się na etapie projektowania i produkcji opakowań. Z kolei wykorzystanie plotera w zajęciach dydaktycznych podniesie poziom jakości kształcenia przyszłych inżynierów, umożliwi poznanie najnowszej technologii i zdobycie wiedzy praktycznej, tak przydatnej w przyszłej pracy zawodowej.

Oficjalne uruchomienie plotera ProDigi 1613 odbyło się w laboratorium technologicznym. Jego działanie zademonstrowano, wykonując pudełko przeznaczone na książkę wydaną z okazji jubileuszu kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej.

Ploter przemysłowy przekazany przez firmę Mondi Simet pozwoli przede wszystkim na szybkie i precyzyjne wykonanie pudełek zaprojektowanych przez studentów w programie graficznym, które do tej pory były wycinane ręcznie, co wiązało się z niską dokładnością i jakością wykonania. Dużą zaletą jest możliwość zweryfikowania projektu pod kątem poprawności wykonania konstrukcji, a w razie konieczności skorygowaniu ewentualnych nieprawidłowości i wykonanie ponownie prototypu.

Dodatkowo studenci mają możliwość rozwijania swojej wyobraźni poprzez zmaterializowanie pomysłów - przeniesienie projektu wykonanego w programie komputerowym na ploter tnąco-bigujący i wykonanie gotowego projektu. Pozwala to nie tylko dostrzec ewentualne błędy konstrukcyjne opakowania, ale również umożliwia dokonanie oceny jego funkcjonalności i przydatności do zapakowania danego produktu.

Opracowany w Zakładzie Technologii Poligraficznych nowy program dydaktyczny wykorzystuje możliwości jakie oferuje oprogramowanie firmy Esko (m.in. Artios CAD, DeskPack, Studio i PackEdge), wspomagające projektowanie opakowań, uzyskane dzięki współpracy z partnerami ZTP: firmami Digiprint i ESKO.

Projekty wykonane podczas studiów poszerzają umiejętności studenta i korzystnie wpływają na jego przyszłość - przyszły pracodawca z pewnością doceni kreatywność i pomysłowość projektu, który w chwili obecnej może stać się również elementem portfolio absolwenta.

Wprowadzenie do procesu dydaktycznego najnowszych technologii w postaci oprogramowania do projektowania opakowań oraz plotera tnąco-bigującego zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia Politechniki Warszawskiej. Studenci mają możliwość wykorzystywania wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach przy realizacji zadań praktycznych, a to z kolei podwyższa ich kwalifikacje zawodowe w oczach przyszłych pracodawców.

Źródło: mgr inż. Ewa Kołodziejuk, Zakład Technologii Poligraficznych PW
Zdjęcia: Wydział Inżynierii Produkcji PW