Zapisy do koła naukowego

Interdyscyplinarne Koło Naukowe to organizacja, w której studenci poszerzają swoją wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. Studenci mają możliwość aplikowania do tej organizacji.

Członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego organizują cotygodniowe spotkania. Dwa razy w miesiącu prezentowane są zagadnienia z innej dziedziny nauki, którą przynajmniej połowa członków organizacji wykazała zainteresowanie.

- Problemem dzisiejszym nie jest brak dostępu do wiedzy, ale jest nim jej fragmentaryczność. Poznając na studiach jeden wąski jej wycinek, trudno o osiągnięcie wizji całości. Celem naszym jest, aby studenci w Interdyscyplinarnym Kole Naukowym potrafili spojrzeć na rzeczywistość całościowo, odpowiedzieć sobie na pytanie „dlaczego” i wyrobić sobie własny, spójny pogląd na świat – piszą na swojej stronie internetowej członkowie koła.

Studenci, którzy chcą zostać członkami Interdyscyplinarnego Koła Naukowego mogą się zgłaszać do 20 października (niedziela) do godz. 20:00 za pośrednictwem formularza znajdującego się na oficjalnej stronie organizacji.