AgilePM Foundation oraz Change Management Foundation

Zdjęcie przedstawia budynek  CZIiTT PW

Szczegółowych informacji udziela Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

Dział Wsparcia Edukacji zaprasza do udziału w ostatniej edycji bezpłatnych szkoleń dla pracowników Politechniki Warszawskiej mających na celu podniesienie kompetencji zarządczych. Rekrutacja trwa do 24 sierpnia 2022 r.

Nabór uczestników szkoleń zarządczych realizowany jest w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” projektu „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia realizowane w trybie stacjonarnym:

  • Zarządzanie zmianą Change Management Foundation z egzaminem

Termin szkolenia: 14-16 września 2022 r., w godz. 8:30-16:30.

  • Zarządzanie projektami AgilePM Foundation z egzaminem 

Termin szkolenia: 15-16 września 2022 r., w godz. 8:30-16:30

Rekrutacja dostępna jest wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny.

Zajęcia odbędą się w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4. Do udziału w szkoleniu przede wszystkim zapraszane są osoby uczestniczące w pozyskiwaniu z zewnętrznych źródeł środków finansowych na badania, pełniące aktualnie rolę kierowników lub koordynatorów projektów/grantów, jak również osoby, które chciałyby tę rolę pełnić w najbliższej przyszłości.

Ukończenie akredytowanego szkolenia i uzyskanie uznanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zarządzania projektami AgilePM Foundation może znacząco ułatwić aplikowanie o środki krajowe i międzynarodowe na projekty badawcze, naukowe czy dydaktyczne. 

Więcej informacji o szkoleniach dostępnych jest TUTAJ>>