Rozwój z NERW 2 PW

Zdjęcie przedstawia wyszukiwanie informacji na komputerze

Szczegółowych informacji o zasadach finansowania udziela Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

To już ostatnia szansa na skorzystanie ze wsparcia na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń/kursów specjalistycznych dla pracowników PW. Termin składania wniosków w ramach projektu NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca mija 31 lipca 2022 r.

Udziału w konkursie na otrzymanie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń/kursów specjalistycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej możliwy jest w ramach zadania 25 Nowoczesne zarządzanie uczelnią.

Konkurs dotyczy:
studiów podyplomowych realizowanych zarówno przez PW jak i inne uczelnie/Instytuty, które rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (i zakończą najpóźniej do 30 września 2023 r.),
szkoleń/kursów specjalistycznych.

Finansowanie można otrzymać na:
• opłaty za studia podyplomowe,
• opłaty za udział w szkoleniu/kursie specjalistycznym.

Dodatkowe koszty tj. opłata rekrutacyjna na studia uczestnik ponosi we własnym zakresie. 

Konkurs nie dotyczy studiów podyplomowych oraz szkoleń/kursów, których program/zakres tematyczny jest zbieżny ze studiami podyplomowymi i szkoleniami specjalistycznymi realizowanymi w projekcie NERW PW (w szczególności w ramach zadań nr 48 i nr 52) oraz w projekcie NERW 2 PW (w szczególności w ramach zadań nr 21, 22, 23) - zgodnie z zapisami Regulaminu (par. 2 ust.4.).

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>