15 lat Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

12 marca 2015 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych z okazji obchodów 15-lecia jej działalności. Podczas wydarzenia wręczono medale okolicznościowe 100-lecia Odnowienia Tradycji PW.

Misją Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych jest wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej i uzdolnionych studentów oraz unowocześnianie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych i naukowych uczelni. W listopadzie 1999 roku Fundację stworzyło dziesięć firm, a dziś sponsoruje ją ponad 20 znanych firm z rynku telekomunikacyjnego i medialnego. Oficjalne rozpoczęcie działalności nastąpiło w styczniu 2000 r.

Działalność Fundacji

Wdrażanie nowoczesnych technik i technologii nie jest możliwe bez doskonale wykształconej kadry technicznej, zaś wykształcenie tej kadry wymaga bardzo dużych inwestycji w obszarze edukacji i nauki. Przykłady wiodących krajów świata pokazują, że dla osiągnięcia przez instytucję edukacyjną konkurencyjnego poziomu, oprócz działalności statutowej tej instytucji, konieczna jest pomoc i współpraca wiodących firm. Działalność Fundacji jest znakomitym przykładem takiej współpracy i społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki tej współpracy Politechnika Warszawska stała się jednym z wiodących ośrodków europejskich w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych, a nasi absolwenci mogą sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

Warto podkreślić, że Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, podstawowym źródłem jej dochodów są darowizny i subwencje osób prawnych, a wszystkie jej organy pracują społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

Jest to jedna z nielicznych w kraju udanych inicjatyw w tym obszarze, która niezależnie od zmian koniunktury, systematycznie i skutecznie kontynuuje swoją działalność. Stwarza przy tym płaszczyznę modelowej współpracy różnych środowisk, a na szczególne podkreślenie zasługuje fakt budowania bliskich relacji między środowiskiem akademickim i gospodarką.

Organem o uprawnieniach inicjatywnych i nadzorczych jest Rada Fundacji złożona z prezesów firm. Zgodnie z regulaminem Rady corocznie wybierane jest nowe prezydium Rady. W bieżącej kadencji (2014/2015) Prezesem Rady jest Andrzej Siezieniewski (Polskie Radio), a Wiceprezesem Piotr Grochal (Benning Power Electronic). Na kadencję 2015/2016, która rozpocznie się 1 kwietnia, na funkcję Prezesa został powołany Piotr Muszyński (Orange Polska), podczas gdy na funkcję Wiceprezesa wskazano Pawła Biskupskiego (Systemics PAB). Posiedzenia Rady odbywają się dwa razy do roku.

W trakcie posiedzenia prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręczył medale okolicznościowe 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej dla 4 firm, które zakładały Fundację i do chwili obecnej bardzo aktywnie wspierają jej działalność.

Medale odebrali prezesi firm:

  • Alcatel-Lucent - Andrzej Dulka,
  • Orange Polska - Piotr Muszyński,
  • Philips Polska - Marek Huzarewicz,
  • Polskie Radio - Andrzej Siezieniewski.

Materiały podsumowujące 15 lat Fundacji dostępne są pod adresem: http://www.ire.pw.edu.pl/fundacja/archiwum/20150312_rada/index.php

Działalnością Fundacji kieruje trzyosobowy Zarząd  w składzie: prof. Józef Modelski (Prezes), dr Andrzej Buchowicz oraz dr Jerzy Kołakowski.

Źródło: IRE PW