15-lecie ustawy o ochronie danych osobowych

Minęło niedawno 15 lat od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawy nie dość docenianej, a przez prawników pojmowanej jako wyraz nowoczesnej ochrony prywatności obywateli. 

Ustawa o ochronie danych osobowych zaczyna się słynnym zdaniem „Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych”, a klasyka stanowienia prawa mówi, że najważniejsze jest pierwsze zdanie aktu prawnego.

Z okazji tej rocznicy Generalny Inspektor Danych Osobowych wydał okolicznościową księgę. Wśród kilkudziesięciu opisanych w niej wydarzeń, ważnych lub przełomowych dla kształtowania praktyki ochrony danych osobowych, opisana została także konferencja „Zabezpieczenie danych osobowych – aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby”, zorganizowana 28 marca 2011 przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie Administratorów Danych Osobowych w Małej Auli Gmachu Głównego naszej Uczelni. W konferencji wzięło udział ponad 350 osób, w praktyce całe środowisko zaangażowane w tę problematykę.