60-lecie utworzenia Oddziału Mechaniki Precyzyjnej

W 2013 roku upłynęło 60 lat od inauguracji działania Oddziału Mechaniki Precyzyjnej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Dla uhonorowania jubileuszu ufundowano i uroczyście zasadzono pamiątkowe drzewo.

Organizatorem Oddziału Mechaniki Precyzyjnej był doc. Henryk Trebert. Dzięki zainteresowaniu i pomocy ze strony najwyższych władz państwowych (w tym ówczesnego ministra szkolnictwa wyższego Henryka Golańskiego) udało mu się pozyskać wybitnych specjalistów z przemysłu, późniejszych docentów i profesorów: Jana Matysiaka, Władysława Trylińskiego, Jerzego Brynka, Kazimierza Głębickiego, a z Głównego Urzędu Miar prof. Jana Obalskiego.

W początkowej fazie rozwoju studiów na "Mechanice Precyzyjnej", na poszczególne specjalności kierowani byli studenci po II roku studiów, przede wszystkim z Wydziału Mechanicznego Technologicznego i Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego Politechniki Warszawskiej, a także z wydziałów mechanicznych innych uczelni.

Pierwszym absolwentem Oddziału MP był inż. Piotr Matejuk, który ukończył studia inżynierskie na specjalności Przyrządy Optyczne (egzamin dyplomowy odbył się 6.06.1955 r.). Pierwszymi absolwentami studiów magisterskich (czerwiec 1956 r.) byli m.in.: mgr inż. Romuald Jóźwicki, mgr inż. Jerzy Kręcisz, mgr inż. Zdzisław Mrugalski, mgr inż. Jerzy Olkowski, mgr inż. Stefan Surdy, mgr inż. Andrzej Szwedowski. W 1962 roku Oddział Mechaniki Precyzyjnej dał początek Wydziałowi Mechaniki Precyzyjnej obecnie Mechatroniki.

Absolwenci pierwszego rocznika Mechaniki Precyzyjnej razem z nowo powstałym Kołem Mechaniki Precyzyjnej i Mechatroniki Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW oraz społecznością i Władzami Wydziału Mechatroniki upamiętnili w dni 21 listopada 2013 roku 60. rocznicę Mechaniki Precyzyjnej, sadząc pamiątkowe drzew - dąb czerwony.

W jubileuszowym spotkaniu obok absolwentów pierwszego rocznika uczestniczyli m.in. prof. Krzysztof Lewenstein, prorektor ds. Studiów, prof. Natalia Golnik, Dziekan Wydziału Mechatroniki, dyrektorzy instytutów i władze koła wydziałowego SAiP PW.