Ankieta RMN nt. habilitacji

Rada Młodych Naukowców rozpoczyna konsultacje ze środowiskiem naukowców na temat nowego postępowania habilitacyjnego. 

W ramach konsultacji RMN przygotowała elektroniczną ankietę. Za jej pośrednictwem można podzielić się swoją opinią na ten temat oraz zaproponować nowe rozwiązania, usprawniające postępowanie habilitacyjne.

Zebrane opinie posłużą Radzie Młodych Naukowców do wypracowania rekomendacji, które zostaną przedstawione resortowi nauki oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.