Badanie wizerunku Politechniki Warszawskiej

W sieci opublikowano ankiety, w których pracownicy oraz studenci Politechniki Warszawskiej mogą podzielić się swoją opinią i uwagami dotyczącymi wizerunku naszej Uczelni. 

Ankieta dla pracowników PW dostępna jest TUTAJ.

Ankieta dla studentów PW dostępna jest TUTAJ.

Ankieta badawcza to część projektu realizowanego przez Zespół ds. Marki PW. Jego celem jest wzmocnienie wizerunku naszej Uczelni. Konsultacje społeczne potrwają około miesiąca. W tym czasie środowisko akademickie oraz odbiorcy zewnętrzni będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat Uczelni, a tym samym wziąć czynny udział w budowaniu marki PW.

Zebrane w badaniach dane posłużą do zdefiniowania najważniejszych cech i wartości uczelnianej marki i posłużą do jej odświeżenia.

Zespół ds. Marki PW został powołany przez Rektora Politechniki Warszawskiej w celu wsparcia budowy marki na potrzeby działań promocyjnych i komunikacyjnych Uczelni. W jego skład wchodzą przedstawiciele całego środowiska akademickiego: studentów, doktorantów, pracowników naukowych i nienaukowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących badania i działań Zespołu zapraszamy do kontaktu:

  • w kwestiach dotyczących badania ankietowego - Aleksandra Wycisk (Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych), tel. (22) 234 5568
  • w kwestiach dotyczących działań Zespołu ds. Marki PW – Anna Olencka (Biuro ds. Promocji i Informacji), tel. (22) 234 5111.