Boeing w Politechnice Warszawskiej

Firma Boeing i Politechnika Warszawska poszukują możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie naukowo-badawczym. Z tej okazji Uczelnię wizytował Dennis Muilenburg. 

Dennis Muilenburg, CEO w firmie Boeing, dnia 14 maja 2014 roku odwiedził Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Gościowi towarzyszyli: Prezes Boeing International Corporation na Europę Środkową i Wschodnią, Henryka Bochniarz, Rafał Stepnowski Prezes Jeppesen Poland Sp. z o.o oraz Grzegorz Kawiecki z Warszawskiego Biura Boeinga. Goście zwiedzili laboratoria w budynku przy ulicy Bytnara 25, między innymi laboratorium, w którym realizowany jest projekt finansowany przez firmę Boeing „Green Aircraft Interiors”, dotyczący nowych, ekologicznych materiałów przeznaczonych na wewnętrzne panele samolotów.

Boeing w Politechnice Warszawskiej

Boeing w Politechnice Warszawskiej

Dyrektor Boeinga spotkał się również z władzami Wydziału: Dziekanem, prof. Jarosławem Mizerą, Prodziekanem ds. Nauki i Kierownikiem Projektu „Green Aircraft Interiors”, prof. Małgorzatą Lewandowską oraz Kierownikiem Zakładu Projektowania Materiałów i Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Krzysztofem Kurzydłowskim. Rozmowa dotyczyła wypracowania zasad współpracy naukowo-badawczej z firmą Boeing.

Źródło: Wydział Inżynierii Materiałowej