Drzwi Otwarte w PW Filii w Płocku

W dniu 28 marca br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się impreza informacyjna dla maturzystów pod nazwą "Drzwi Otwarte". 

Podczas Dni Otwartych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli zapoznać się ze szczegółami oferty edukacyjnej Politechniki Warszawskiej i dostępnymi kierunkami studiów. Podczas wydarzenia zaprezentowały się również Koła Naukowe z naszej Uczelni oraz Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Płocku.

W trakcie imprezy odbyły się występy Zespołu Tańca Ludowego Masovia oraz studenckiego Kabaretu Stereo T.I.P. Uczestnicy Dni Otwartych mogli wziąć także udział w konkursie związanym z Politechniką Warszawską, w którym do wygrania były atrakcyjne nagrody.

Tegoroczni maturzyści mieli również okazję zwiedzić laboratoria przypisane poszczególnym kierunkom studiów. Nauczyciele akademiccy oraz studenci udzielali w nich dodatkowych informacji na temat kształcenia w Politechnice Warszawskiej.

W Dniach Otwartych udział wzięły następujące Koła Naukowe: Płockie Naukowe Koło Chemików, Koło Naukowe Mechaników "ROTOR", Koło Naukowe Budownictwa "KONSTRUKTOR", Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Koło Naukowe "SONDA".

Źródło: PW Filia w Płocku