EAIE 2015 w relacji CWM PW

W dniach 14-18.09.2015 r. delegacja Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej wzięła udział w 27. dorocznej konferencji European Association for International Education (EAIE), organizowanej tym razem w szkockim Glasgow.

Konferencja EAIE stanowi największe w Europie wydarzenie poświęcone w całości zagadnieniom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Platforma upowszechnia wymianę nowych idei, dobrych praktyk oraz innowacji w dziedzinie internacjonalizacji nauki. Towarzysząca konferencji wystawa umożliwia uczelniom prezentację oferty oraz przybliża charakter krajów, z których pochodzą.

Na zdjęciu od lewej: Patrycja Kluź oraz Dominika Frąk-Dudzińska/fot. CWM PW

W tegorocznej konferencji, odbywającej się pod hasłem „Wealth of nations”, wzięło udział przeszło 5050 uczestników z 90 krajów. Odbyły się 152 sesje, 21 warsztatów oraz 2 dialogi. Delegatki Politechniki Warszawskiej: Patrycja Kluź oraz Dominika Frąk-Dudzińska uczestniczyły w następujących sesjach:

  • The rise of double-degree programmes: models, practices and lessons learned
  • Exchange-student assessment: where do we draw the line?
  • Joint degrees: innovation and controversy
  • How students choose a study destination, and how you can influence that choice!
  • English instruction in Asia: an angel at our side or albatross around our necks?
  • Recruit more students using sales techniques
  • Creative marketing in recruitment: practical strategies that work
  • The cross-channel marketing conundrum: engaging hyper-connected students

Zaproszeni goście mogli także wziąć udział w jednej z 10 wizyt organizowanych w kampusach szkockich uczelni wyższych, by zapoznać się z tamtejszym systemem kształcenia. Delegacja CWM PW wizytowała University of Glasgow, gdzie miała okazję poznać osiągnięcia szkockiej uczelni ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.

Udział w konferencji EAIE był jednocześnie okazją do spotkań z partnerami z całego świata m.in. z: University of  Ulsan (Korea Południowa), Queensland University of Technology (Australia), National Taiwan University of Science and Technology (Tajwan), Hokkaido University (Japonia) i E.B.I. Ingenieurs Bio-industries (Francja). Rozmowy dotyczyły bieżącej współpracy oraz perspektyw jej rozwoju w przyszłości.

W ramach towarzyszącej konferencji wystawy, delegacja PW pełniła dyżur na stoisku Ready Study Go Poland.

Źródło: CWM PW