Fiat omawia warunki współpracy

Spotkanie z firmą Fiat na Politechnice Warszawskiej

16 czerwca 2014 r. w Politechnice Warszawskiej miała miejsce wizyta przedstawicieli Centro Ricerche Fiat. Podczas spotkania omówiono m.in. warunki współpracy przy organizacji kolejnej edycji Konkursu im. Giovanniego Agnelliego.

Delegację ze strony włoskiej reprezentowali: inż. Tomasso Giunti oraz inż. Edoardo Rabino. Politechnika Warszawska została przedstawiona w składzie: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, prof. Stanisław Radkowski, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, prof. Włodzimierz Kurnik, Dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, prof. Władysław Włosiński z Polskiej Akademii Nauk, a zarazem wieloletni pracownik Uczelni i Przewodniczący Jury Konkursu Fiata.

Spotkanie z firmą Fiat w Politechnice Warszawskiej

Spotkanie z firmą Fiat w Politechnice Warszawskiej

Podczas spotkania omówiono tematykę kolejnej edycji Konkursu oraz zasady współpracy w następnych latach. Z Gmachu Głównego delegacja udała się na Kampus Południowy, gdzie uczestniczyła w prezentacjach Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Mechatroniki, Inżynierii Produkcji oraz Zarządzania. Przedstawiciele Fiata mieli również okazję zwiedzić laboratoria, zapoznając się ze specyfiką prac badawczych poszczególnych Wydziałów.

Umowa pomiędzy Politechniką Warszawską a Centrum Badawczym Fiata w Turynie została podpisana w 1997 roku. Obejmuje ona m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych, pomoc Fiata w wyposażaniu laboratoriów, fundowanie przez firmę stypendiów przeznaczonych dla najlepszych absolwentów i doktorów.