Forum Obronności i Bezpieczeństwa

Z inicjatywy Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa 4 lutego 2014 r. odbyło się w Politechnice Warszawskiej kolejne seminarium z cyklu Forum Obronności i Bezpieczeństwa.

Tym razem tematyka dotyczyła platform bezzałogowych. Pułkownik Robert Łukawski, reprezentujący Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w MON, przedstawił referat pt. "Wdrożenia bezzałogowych statków powietrznych do Sił Zbrojnych RP".

Profesor Janusz Narkiewicz z Politechniki Warszawskiej przedstawił referat pt. "Wybrane technologie dla systemów mobilnych".

W seminarium uczestniczyli m.in. prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, parlamentarzyści oraz liczni przedstawiciele Ministerstwa Obrony, przemysłu obronnego oraz środowiska naukowego.

Prezentacje z Forum Obronności i Bezpieczeństwa dostępne są na stronie Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej.