Godność doktora honoris causa dla prof. Tadeusza Kaczorka

fot:. Marek Szum / Politechnika Śląska

fot:. Marek Szum / Politechnika Śląska

Prof. Tadeusz Kaczorek został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Jest on specjalistą w dziedzinie automatyki i elektroniki, związanym od 60 lat z Politechniką Warszawską. 

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa Politechniki Śląskiej odbyła się 20 stycznia w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach. W ceremonii udział wziął prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

fot:. Marek Szum / Politechnika Śląska

Prof. Tadeusz Kaczorek jest 42. Osobą uhonorowaną tytułem doktora honoris causa w historii Politechniki Śląskiej. Postepowanie o nadanie tej godności zainicjowali prof. Adam Czornik, dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz prof. Paweł Sowa, dziekan Wydziału Elektrycznego.

Zgodnie z treścią uchwały senatu Politechniki Śląskiej, tytuł doktora honoris causa został nadany prof. Tadeuszowi Kaczorkowi w uznaniu za jego wkład w teorię sterowania i organizację nauki polskiej oraz kształcenie i promowanie kadry naukowej.
Prof. Tadeusz Kaczorek jest autorem 24 podręczników i monografii. Napisał ponad tysiąc artykułów i rozpraw, przedstawił ponad 80 referatów. Jest redaktorem naczelnym Biuletynu PAN, redaktorem trzech czasopism zagranicznych oraz członkiem rad programowych ponad dziesięciu czasopism w Polsce i za granicą.

Marek Szum/Politechnika Śląska

fot:. Marek Szum / Politechnika Śląska

W swojej długoletniej karierze prof. Tadeusz Kaczorek był dziekanem Wydziału Elektrycznego, prorektorem ds. nauczania Politechniki Warszawskiej, dyrektorem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW oraz dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzymie. W 1996 roku został członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W 2002 roku został w niej zastępcą przewodniczącego, a w latach 2006-2013 pełnił funkcję przewodniczącego komisji.