Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2014

KRRiT

Wydarzenie, organizowane przez Instytut Radioelektroniki PW, odbyło się dniach 11-13 czerwca na terenie Gmachu Głównego. W programie przewidziano m.in.: sesje plenarne, panele dyskusyjne, wystawy i prezentacje filmowe.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji, Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorami spotkania są uczelnie techniczne z Gdańska, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Warszawy z patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Fundacji Politechniki Warszawskiej.

Konferencje KRRiT stanowią platformę, w obrębie której następuje wymiana doświadczeń wśród młodszych i starszych specjalistów. Prezentowane są także najnowsze osiągnięcia, umożliwiające rozwój dziedziny spotkania. Towarzyszące Konferencji liczne panele dyskusyjne mają natomiast za zadanie zapoznanie z problematyką i charakterem projektów. Bezpośredni kontakt z ich twórcami, jak również decydentami obecnymi na spotkaniach, daje realną szansę na ich wdrożenie w najbliższej przyszłości.

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2014

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2014

Cele tegorocznej konferencji  to:

  • prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych oraz tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, radiofonii, telewizji i w technikach multimedialnych,
  • przedstawienie zagadnień związanych z wdrożeniami najnowszych rozwiązań technicznych w kraju i na świecie,
  • integracja środowisk – pogłębienie więzi między środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym a operatorami sieci telekomunikacyjnych, dostawcami sprzętu, usług i treści oraz jednostkami administracji łączności.

Wśród wiodących tematów znalazły się: radio kognitywne, telewizja hybrydowa, systemy radiokomunikacyjne w inteligentnym transporcie i sieci radiowe dla Internetu przyszłości.

Równolegle z Konferencją, w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się wystawa techniczna. Z ekspozycją mogli zapoznać się wszyscy chętni, gdyż wstęp na nią był ogólnodostępny i bezpłatny.

Szczegółowy program uwzględniający tematykę spotkań i wykładów TUTAJ

Fotorelacja z wydarzenia TUTAJ

Źródło: KRRiT