Konferencja WEiTI PW podsumowująca realizację unijnego projektu

15 września 2015 r. w Audytorium Centralnym Gmachu Elektroniki miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów badawczych”. Po spotkaniu odsłonięto pamiątkową tablicę.

Gościem honorowym uroczystości była Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Maria Kidawa-Błońska. W wydarzeniu uczestniczyli ponadto Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt, Prorektorzy Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński oraz prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Dyrektorzy Instytutów WEiTI oraz licznie przybyli Przyjaciele Wydziału EiTI - przedstawiciele środowisk naukowych, biznesowych oraz administracji publicznej. Wśród zaproszonych gości nie mogło również zabraknąć dr. Olafa Gajla, Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego – instytucji wdrażającej projekt „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów badawczych”, a także Anny Rogowskiej - p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Rozwoju, kierownik projektu.

- W takich laboratoriach chce się pracować, lepiej się myśli, a młodzi ludzie chętniej przychodzą na uczelnię, bo widzą, że mają warunki porównywalne do tego, co jest na świecie (…) Tutaj nauka polska pokazuje, że możemy zmieniać świat w różnych obszarach. Mówi się, że wchodzimy w trzecią rewolucję przemysłową. Myślę, że tutaj, na tym Wydziale możemy o tym mówić najpełniej - mówiła w wystąpieniu Marszałek Sejmu.

Małgorzata Kidawa-Błońska pogratulowała Władzom wydziału zakończonego sukcesem projektu, który w znaczącym stopniu podnosi dostępność i jakość nauki oraz zdecydowanie zwiększa jej konkurencyjność. - Przyzwyczailiście nas Państwo, że takiego inspirującego impulsu możemy od Was oczekiwać (…) Stworzona tu atmosfera nauki i współpracy sprzyja powstawaniu śmiałych, innowacyjnych pomysłów - dodała. 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych z udziałem prof. Jana Szmidta, Rektora PW, prof. Krzysztofa Zaremby, Dziekana WEiTI PW oraz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Marszałek Sejmu/fot. BPW

Projekt „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów badawczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Fotogaleria konferencji „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów badawczych”

W zakresie projektu rozbudowano Gmach Elektroniki o ponad 5.000 m2 powierzchni – przeznaczonej w całości na kompleks 28 nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych, w których realizowane będą zajęcia kursowe ze studentami wszystkich kierunków. Zmodernizowane laboratoria zostały wyposażone w ponad 2.500 nowych urządzeń laboratoryjnych, komputerów i licencji na specjalistyczne oprogramowanie.

Nowa przestrzeń została w całości zaaranżowana dla potrzeb zajęć praktycznych. Kształcenie inżynierów wymaga zapewnienia dostępu do nowoczesnych urządzeń, stanowisk pomiarowych i oprogramowania, ponieważ niezbędna jest równowaga między teorią a zajęciami laboratoryjnymi. Dzięki realizacji projektu Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW wzbogacił się o ultranowoczesny kompleks laboratoryjny dedykowany kształceniu studentów.

Szczegóły dotyczące zrealizowanego projektu „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów badawczych” dostępne są w broszurze informacyjnej - do pobrania tutaj.

Źródło: WEiTI PW