Konferencja o zarządzaniu wiedzą

Na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 15 listopada odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej”.

Współorganizatorami konferencji byli: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, School of Science and Computer Engineering – University of Houston Clear Lake, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas konferencji zaprezentowano 20 referatów, zgłoszonych w czterech blokach tematycznych:
- Metody, problemy i zagadnienia zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej
- Informacja i wiedza jako elementy budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
- Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie informacją i wiedzą
- Informatyczne systemy wspomagania decyzji w zakresie rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw.

Nad poziomem merytorycznym referatów czuwała Rada Programowa Konferencji w składzie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, prof. Zbigniew Czajkiewicz, University of Houston-Clear Lake, płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, Akademia Obrony Narodowej, prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Politechnika Częstochowska, dr hab. inż. Adam Pelikant, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, Politechnika Koszalińska, prof. dr hab. inż. Celina Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, prof. dr hab. Jan Turyna, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski.

Była to pierwsza z cyklu konferencji przygotowywanych przez Wydział Zarządzania PW. Kolejna odbędzie się 14 marca 2014 roku i będzie dotyczyła problemów zarządzania w erze turbulencji. Więcej szczegółów na jej temat dostępnych jest TUTAJ.