Młodzi dla techniki 2013

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Naukowców. 

Konferencja pt. „Młodzi dla techniki 2013” odbyła się 6 listopada. Uczestniczyło w niej blisko 150 osób, w tym zaproszeni goście z PKN Orlen S.A, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, FSNT NOT Płock, CNH Polska, Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Konferencji patronował Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Prezydent Miasta Płocka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja Gazety Wyborczej, Inżyniera Mazowsza i Przeglądu Technicznego.

Wydarzenie skierowane było do młodych badaczy, pracowników naukowych uczelni technicznych, słuchaczy studiów doktoranckich, studentów i członków kół naukowych. Na konferencję przybyli przedstawiciele 22 krajowych ośrodków – uczelni technicznych oraz instytutów naukowo-badawczych. Spośród 120 zgłoszonych opracowań Komitet Naukowy pod kierownictwem dr. hab. inż. Romana Marcinkowskiego, zakwalifikował do druku i prezentacji 89 prac. Prace te wydrukowano w formie trzech monografii naukowych. Pełne teksty zamieszczono również na stronie konferencji - www.mdt2013.pw.plock.pl.

Ta interdyscyplinarna konferencja obejmowała zagadnienia z sześciu dyscyplin naukowych: budownictwa, chemii, mechaniki, inżynierii mechanicznej, inżynierii środowiska oraz technologii chemicznej. Oprócz sesji plenarnych organizatorzy przygotowali również 4 sesje specjalistyczne oraz 4 sesje posterowe.

Fotorelację z konferencji można zobaczyć TUTAJ.