Oficjalne rozpoczęcie sesji Programu ATHENS w PW

16 marca 2015 r. odbyło się oficjalne rozpoczęcie sesji Programu ATHENS w Politechnice Warszawskiej. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Władz Uczelni, Władz Wydziału EiTI, CWM, SSPW oraz profesorowie prowadzący zajęcia i zagraniczni studenci.

Studentów powitali: prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów oraz dr inż. Dariusz Turlej, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Prezentacji Uczelni dokonała Koordynator Programu ATHENS Dominika Frąk-Dudzińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

W bieżącej sesji Programu ATHENS Politechnika Warszawska oferuje 2 kursy zorganizowane przez WEiTI:

  • Ethical Aspects of Research and Engineering;
  • Computer Modelling for Electromagnetics: Visibility of the Invisible.

Bierze w nich udział 58 studentów z 10 wiodących europejskich uczelni.  Ich pobyt w PW potrwa do 20 marca.

Utworzony w 1996 roku Program ATHENS to prestiżowe przedsięwzięcie mające na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi. Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Politechnika Warszawska jest jedyną polską uczelnią biorącą udział w Programie ATHENS.

Źródło: CWM PW