Otwarcie nowej serwerowni na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Przecięcie wstęgi przez prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej

Dnia 7 maja 2014 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych odbyło się otwarcie nowej serwerowni. W wydarzeniu uczestniczyły Władze Uczelni oraz przedstawiciele firmy odpowiadającej za projekt i wykonanie.

Na spotkaniu, przybliżającym zarówno proces finansowania, jak i parametry techniczne nowego zaplecza, obecni byli: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Uczelni oraz Aleksander Plata, Wiceprezes Zarządu firmy Qumak (wykonawcy), którzy dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

Jednym z istotnych zagadnień, na które położono szczególny nacisk przy realizacji projektu, było bezpieczeństwo całej infrastruktury. W ramach tego zagadnienia zmodernizowano główny węzeł energetyczny Gmachu EiTI PW poprzez m.in. dostawę aktywnych filtrów wyższych harmonicznych gwarantujących polepszenie jakości energii dla całego obiektu. Ponadto zapewniono kontrolę online nad kluczowymi parametrami środowiskowymi oraz zastosowano nowoczesny system gaszenia oparty na wczesnej detekcji.  
 
Serwerownie Politechniki Warszawskiej w liczbach:

SERWEROWNIA CENTRALNA
powierzchnia serwerowni: 48 m2
powierzchnia pozostałych pomieszczeń: 118 m2
moc elektryczna: 160 kW
moc chłodnicza IT: 130 kW (2+1)

SERWEROWNIA FOTEH
powierzchnia serwerowni: 23 m2
powierzchnia pozostałych pomieszczeń: 14 m2
moc elektryczna: 87 kW
moc chłodnicza IT: 42 kW (2+1)

SERWEROWNIA „CHMURA-NAUKI TECHNICZNE”
powierzchnia serwerowni: 38 m2
powierzchnia pozostałych pomieszczeń: 70 m2
moc elektryczna: 120 kW
moc chłodnicza IT: 87 kW (3+1)

Relacja fotograficzna TUTAJ