Platforma Badań Mózgu PW współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN

Stosowna umowa została podpisana dnia 30 stycznia 2015 r. w Politechnice Warszawskiej. Porozumienie dotyczy współpracy naukowej między stronami w zakresie prowadzenia badań mózgu.

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii i Politechniką Warszawską nastąpiło przy udziale przedstawicieli obu podmiotów. Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. Jan Szmidt, Rektor PW, prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, prof. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. Piotr Bogorodzki, Przewodniczący Platformy Badań Mózgu w PW oraz dr Ewa Piątkowska-Janko z Instytutu Radioelektroniki PW. Ze strony IBD-PAN w spotkaniu uczestniczyli: prof. Adam Szewczyk, Dyrektor IBD-PAN, dr Artur Marchewka, Kierownik Pracowni Obrazowania Mózgu (http://lobi.nencki.gov.pl/) a zarazem przedstawiciel Platformy z ramienia IBD-PAN, dr Katarzyna Jednoróg oraz mgr inż. Bartosz Kossowski.

Od lewej: mgr inż. Bartosz Kossowski, dr Artur Marchewka, prof. Piotr Bogorodzki, prof. Adam Szewczyk, prof. Jan Szmidt, dr Ewa Piątkowska-Janko, prof. Rajmund Bacewicz, dr Katarzyna Jednoróg, prof. Krzysztof Zaremba.

Od lewej: mgr inż. Bartosz Kossowski, dr Artur Marchewka, prof. Piotr Bogorodzki, prof. Adam Szewczyk, prof. Jan Szmidt,
dr Ewa Piątkowska-Janko, prof. Rajmund Bacewicz, dr Katarzyna Jednoróg, prof. Krzysztof Zaremba.

Podczas wizyty w Politechnice Warszawskiej zostały przedstawione prezentacje Pracowni Obrazowania Mózgu IBD-PAN oraz Platformy Badań Mózgu. Na mocy zawartego porozumienia strony będą wspólnie rozwijać projekty naukowe i badawczo-wdrożeniowe, realizowane w oparciu o środki pozyskane z unii Europejskiej oraz instytucji krajowych. W ramach obustronnych uzgodnień PW i IBD-PAN zobowiązały się m.in. do organizowania i planowania programów podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-badawczej w tym realizowania staży dla pracowników obu podmiotów oraz przeprowadzania wspólnych konferencji i sympozjów naukowych. Ponadto podejmowane będą prace dyplomowe i doktorskie związane z działalnością badawczą stron z uwzględnieniem wymiany bieżących informacji. Dzięki nawiązanej współpracy Politechnika Warszawska uzyska dostęp do korzystania z Pracowni Obrazowania Mózgu w IBD-PAN.

Delegacje IBD-PAN i PW podczas spotkania

Delegacje IBD-PAN i PW podczas spotkania

Podobne spotkanie odbyło się w Politechnice Warszawskiej w dniu 26 marca 2014 r. Uzgodniono wówczas, że solidnym fundamentem dla budowy Platformy Badań Mózgu ma być wzajemne wspieranie się zespołów oraz możliwość konfrontowania wiedzy oraz doświadczeń.

Powiązany materiał:
Czy sztuczny mózg odpowie na najważniejsze pytania?