Podpisano trójstronne porozumienie

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie o współpracy ze spółką General Electric Company Polska (GECP) oraz Instytutem Lotnictwa. 

Porozumienie zostało podpisane 5 listopada, a jego sygnatariuszami byli: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Magdalena Nizik, prezes zarządu General Electric Company Polska oraz dr hab. inż. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa.

GECP od ponad dekady współpracuje z Instytutem Lotnictwa w ramach Engineering Design Center. Instytucje te są zainteresowane działaniami z zakresu innowacji i rozwoju, które mogą być przydatne w realizacji ich wspólnej strategii. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Politechnika Warszawska, która dysponuje wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną oraz najwyższymi kompetencjami w dziedzinach interesujących pozostałych sygnatariuszy porozumienia.

Porozumienie o współpracy przewiduje:
- udział pracowników Engineering Design Center w procesie kształtowania programu nauczania PW
- udział pracowników EDC w procesie kształcenia studentów
- praktyki i staże dla studentów PW w EDC
- realizację prac dyplomowych, przejściowych i doktorskich
- realizację wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych
- współpracę w ramach kół naukowych
- wspólne wnioski o dofinansowanie projektów
- promocję EDC jako miejsca pracy dla inżynierów, absolwentów oraz osób podejmujących studia po maturze
- wspólne działania mające na celu promowanie kształcenia technicznego na wszystkich poziomach edukacji w Polsce.