Politechnika Warszawska gościła przedstawicieli uczelni i władz miasta

Pretekstem do złożenia wizyty w murach Politechniki był Warszawski Salon Maturzystów 2015, który co roku stanowi znakomitą okazję do spotkania się władz uczelni z przedstawicielami środowisk akademickich oraz miasta. Gości przywitał prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW.

Podczas wizyty, złożonej na zaproszenie prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz prof. Marka Krawczyka, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, a zarazem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecni byli:

 • prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Rektor-Komendant, Wojskowej Akademii Technicznej,
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej,
 • prof. dr hab. Jan Łaszczyk, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 • prof. dr hab. Andrzej Mastalerz, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego,
 • ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
 • prof. dr hab. Witold T. Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
 • prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego,
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego,
 • prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas,

  Prof. Krzysztof Lewenstein otwiera Warszawski Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2015/fot. BPI PW

 • prof. Renata Górska, Prorektor ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. Wiesław Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 • prof. Jerzy Cytowski, Prorektor ds. Finansowych i Infrastruktury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • prof. Andrzej Mizerski, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,                              
 • dr hab. Agnieszka Legucka, Prorektor ds. Studenckich Akademii Obrony Narodowej,
 • Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy,
 • Mieczysława Nowotniak z Biura Edukacji m.st. Warszawy,
 • Albert Stoma, Mazowiecki Wicekurator Oświaty,
 • Waldemar Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,
 • ks. Jacek Siekierski z Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie.

Tematem rozmów był poziom rekrutacji na warszawskich uczelniach i stan przygotowania kandydatów w kontekście nowej matury. Rektorzy podkreślili znaczny wzrost zainteresowania osób spoza regionu, które w tym roku zdecydowały się podjąć studia w Warszawie. Dzięki temu stołeczne szkoły wyższe, mimo niżu demograficznego, nie odczuły spadku zainteresowania ofertą dydaktyczną. Jednocześnie uczelnie odnotowały spadek w wysokości 30-50% przyjętych na niestacjonarne studia zaoczne (płatne).

Podobne materiały:

Mamy „Perspektywy". Politechnika Warszawska znów technicznie najlepsza!
Warszawski Salon Maturzystów 2014 powitały tłumy

Zdjęcia: BPI PW
Tekst: BPW PW