Politechnika Warszawska i Powiat Płocki kontynuują współpracę

W dniu 31 marca 2015 r. zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy na kolejne trzy lata pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Powiatem Płockim. Wspólne działania obejmą m. in. popularyzację osiągnięć naukowych i organizowanie imprez kulturalnych.

W ramach współpracy Powiat Płocki zobowiązuje się wspomagać działalność Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w zakresie: popularyzacji potencjału i osiągnięć naukowych, promocji jej oferty dydaktycznej, realizacji praktyk studenckich i staży absolwentów oraz współpracy uczelni z podmiotami sektora gospodarczego, administracją i szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu płockiego.

Porozumienie podpisali z strony Politechniki Warszawskiej Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński
(w środku na zdjęciu), ze strony Powiatu Płockiego Starosta Mariusz Bieniek i Wicestarosta Iwona Sierocka.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zobowiązuje się wspomagać Powiat Płocki w rozwiązywaniu jego problemów, m.in. poprzez współpracę naukowo-badawczą, w tym opracowania naukowe i eksperckie, wykonywanie usług badawczych, stworzenie szerszego dostępu mieszkańcom powiatu do informacji naukowo-technicznej gromadzonej w bibliotece Politechniki oraz udostępnianie audytoriów na preferencyjnych warunkach.

Uczelnia będzie zapraszała Powiat do wspólnego organizowania przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, pokazów, imprez kulturalnych i oświatowych oraz zapewni, w miarę możliwości, udział radnych i pracowników samorządowych w różnych formach kształcenia.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku