Politechnika Warszawska partnerem w projekcie "MIMI"

W dniach od 21 do 25 lutego br. przedstawiciele Centrum Współpracy Międzynarodowej PW uczestniczyli w Ammanie (Jordania) w spotkaniu inaugurującym nowy projekt w ramach programu TEMPUS. 

Projekt "MIMI" adresowany jest do sześciu uniwersytetów w Jordanii, Maroku i Libanie, a jego głównym celem jest wzmocnienie, właściwe ukierunkowanie i uporządkowanie procesów internacjonalizacji w tych uczelniach.

Pełna nazwa projektu w języku angielskim to: "Modernisation of Institutional Management of Internationalisation in South Neighboring Countries: Towards Internationalisation Management Model". Akronim projektu „MIMI” wywodzi się z pierwszych liter czterech pierwszych słów w jego oficjalnej nazwie.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 9 partnerów europejskich i 10 partnerów z Jordanii, Maroka i Libanu (w tym 6 uczelni):

Koordynator projektu:
University of Barcelona, Spain

Partnerzy projektu:
1. Princess Sumaya University for Technology, Jordan
2. Yarmouk University, Jordan
3. Ministry of Higher Education and Scientific Research, Jordan
4. Association of Arab Universities, Jordan
5. Lebanese University, Lebanon
6. Modern University of Business and Science, Lebanon
7. Ministry of Education and Higher Education, Lebanon
8. Abdelmalek Essaâdi University, Morocco
9. Ibn Tofail University, Morocco
10. Ministry of Higher Education, Scientific Research, Morocco
11. Sapienza Universita' di Roma, Italy
12. Université de Montpellier 1, France
13. Warsaw University of Technology, Poland (reprezentowany przez CWM)
14. CHE Consult GmbH, Germany
15. Carinthia University of Applied Sciences, Austria
16. European Association on Internationalisation of Higher Education, The Netherlands
17. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Spain
18. Campus France, France.

W trakcie spotkania przedstawiciele CWM PW przedstawili model internacjonalizacji uczelni przyjęty w Politechnice Warszawskiej oraz podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem strategii internacjonalizacji. Prezentacja spotkała się z żywym odbiorem i wywołała bardzo interesującą dyskusję wśród uczestników.

Oprócz udziału w spotkaniu projektu "MIMI", przedstawiciele CWM PW wzięli także udział w jednodniowym spotkaniu roboczym innego projektu, realizowanego od roku w ramach programu TEMPUS na rzecz uczelni jordańskich. Projekt o akronimie "EQuAM" ma na celu usprawnienie i wzmocnienie systemów zarządzania jakością w uczelniach Jordanii. Część z rezultatów i doświadczeń tego projektu będzie wykorzystana podczas realizacji projektu "MIMI".

Realizatorem projektu ze strony PW jest Centrum Współpracy Międzynarodowej. Projektem w jego początkowej fazie kierują: dr inż. Marek Polak (Kierownik Projektu) i mgr Łukasz Wojdyga (Dyrektor CWM, dysponent środków). W najbliższych tygodniach zespół zostanie poszerzony o 2 osoby realizujące projekt od strony merytorycznej i o 2 osoby zapewniające wsparcie administracyjno-księgowe. Zadanie, które powierzono w projekcie CWM PW zostało określone jako "Harmonization of University Hierarchy towards Internationalization". Projekt będzie realizowany przez 3 najbliższe lata.

Przygotował: dr inż. Marek Polak, CWM PW