Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze

W Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym 27 stycznia 2014 r. odbyło się Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze. Moderatorem panelu podczas tego wydarzenia był prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW. 

Forum Gospodarcze odbyło się z okazji wizyty w Polsce Didiera Burkhaltera, Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej. Celem spotkania była wymiana poglądów, doświadczeń i praktyk w polsko-szwajcarskiej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, kooperacji naukowo-badawczej, gospodarczej i transferu technologii.

W ramach Forum odbyły się trzy panele dyskusyjne:

  • Panel 1 - Dualne kształcenie zawodowe w Szwajcarii i Polsce.
  • Panel 2 - Współpraca naukowo-badawcza Polsko-Szwajcarska.
  • Panel 3 - Nauka i business, transfer technologii z nauki do przemysłu.

Moderatorem ostatniego panelu był prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki. Wzięli w nim udział m.in. Adrienne Corboud Fumagalli, Wiceprezes ds. Innowacji i Technologii Politechniki Federalnej w Lozannie; Walter Steinlin, Przewodniczący Szwajcarskiej Komisji ds. Technologii i Innowacyjności w Brnie; prof. Romana Śliwa, Centrum Zaawansowanych Technologii Aeronet – Dolina Lotnicza w Rzeszowie; Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.